รับแบ่งบรรจุ,รับติดฉลาก,รับบรรจุครีม,แพ็คกล่อง,ซีลหลอดและซองฟอยด์

เป็นบริการเฉพาะลูกค้าที่สั่งผลิตสินค้ากับเราเท่านั้นครับ

ค่าบริการบรรจุครีม ขั้นต่ำ100ชิ้น

 • บรรจุขวด/กระปุก/ตลับ/ถุง
 • ติดฉลาก 1-2ด้าน
 • ยิงLOT/MFG วันที่ผลิต (ส่วนใหญ่พิมพ์ลงในฉลาก)
 • หุ้มฟิล์มหดและซีลขวดขนาดไม่เกิน 300มล.

ค่าบริการ : 5-6บาท / ชิ้น (ถ้าขนาดเกิน500มล.บวก20%/ชิ้น)

พับบรรจุใส่กล่อง ราคาขึ้นอยู่กับความยากในกับพับกล่อง

ค่าบริการ : 1-3฿ / กล่อง แล้วแต่ความยาก-ง่ายในการพับ

ใส่ใบคู่มือใส่กล่องหรือติดกับสินค้า

ค่าบริการ : 0.5-1฿ / ชิ้น

ค่าบรรจุสบู่ ติดฉลากและหุ่มห่อฟิล์ม

ค่าบริการ : 0.5-1฿ / ชิ้น

การบรรจุสินค้ารูปแบบพิเศษอื่นๆ อาจมีบริการเพิ่มตามความเหมาะสม

ค่าบริการ : 1-5฿ / ชิ้น


ค่าบริการบรรจุ

 • 1-3999ชิ้น = 3บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 2.2บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.5บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1.20บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.8บาท/ชิ้น
ค่าติดฉลาก1ด้าน

 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.7บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.5บาท/ชิ้น

หมายเหตุ : ราคานี้ติดฉลาก 1ด้าน 1จุด ถ้าติดมากกว่า1ด้านบวกเพิ่มตามตกลง

ค่าหุ้มฟิล์มหด

 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น

ค่าบรรจุ+ติดฉลาก+หุ้มฟิล์มหด (3บริการ)

 • 1-3999ชิ้น = 5บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 4บาท/ชิ้น
 • ุ6000-8000ชิ้น = 3.5บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 3บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 2.8บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 2.5บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 1.7บาท/ชิ้น

หมายเหตุ : รวม3บริการ ถ้ามีพับใส่กล่อง ราคาจะบวกเพิ่ม20%

ค่าพับ-ใส่กล่อง

 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น

หมายเหตุ : ค่าพับ-ใส่กล่องพับยากมีความซับซ้อน ราคาจะแพงขึ้นประมาณ20%

ค่าซีนซองฟอยด์ ถุงฟอยด์1ด้าน

 • 1-3999ชิ้น = 2บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 1.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 1.6บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 1.4บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 1.2บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.7บาท/ชิ้น

ค่ายิงวันที่ผลิต หมดอายุ ,Lot

 • 1-3999ชิ้น = 1บาท/ชิ้น
 • 4000-5000ชิ้น = 0.8บาท/ชิ้น
 • 6000-8000ชิ้น = 0.7บาท/ชิ้น
 • 9000-10000ชิ้น = 0.6บาท/ชิ้น
 • 11000-20000ชิ้น = 0.5บาท/ชิ้น
 • 21000-50000ชิ้น = 0.4บาท/ชิ้น
 • 51000-100000ชิ้น = 0.3บาท/ชิ้น
 • 110000 ขึ้นไป = 0.2บาท/ชิ้น

ค่าบริการงานเอกสาร

ขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิต (ใช้เวลา1-2อาทิตย์) บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้จด (ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จด (ชุด)
 • แผนที่ร้านหรือบริษัทของลูกค้า

นิติบุคคล หรือรูปแบบบริษัท

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (2 ชุด)
 • สำเนา ภพ.20 (2 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัทที่ท่านตั้งอยู่ (2 ชุด)
 • แผนที่ตั้งร้านหรือบริษัทที่ท่านตั้งอยู่
 • สินค้าตัวอย่าง พร้อม ฉลาก 2 ชุด (ทางบริษัท ฯ จัดเตรียมให้)

ค่าบริการ : 2000บาท / รหัส (ครั้งแรก ครั้งเดียวเท่านั้น)

จดแจ้ง อย.ใหม่ (ใช้เวลา1-4อาทิตย์)

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์ /หนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน

ค่าบริการ : 2000บาท / อย. *ควรเตรียมชื่อไว้2-3ชื่อเพื่อความรวดเร็ว*

ขอใบ รับรองการขาย ( Certificate of free sales : CFS ) (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)

 • ขอใบCFSก็ต่อเมื่อ ผู้ขายนำสินค้าไปขายในต่างประเทศ
 • สามารถระบุประเทศที่ขายได้มากกว่า1 แต่ไม่เกิน10ประเทศ

ค่าบริการ : 3000บาท / ครั้ง

ขอใบรับรองผลตรวจค่า SPF (ใช้เวลา1-2อาทิตย์)

 • ใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการเครมค่า SPF,PA ลงฉลากหรือกล่อง

ค่าบริการ : 3000บาท / ครั้ง

ขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ (ใช้เวลา4อาทิตย์)

 • ใบรับรอง ไม่มีสาร Hydroquinone ค่าบริการ : 3000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารปรอท Mercury (Hg) ค่าบริการ : 3000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีกรดวิตามินA Retinoic acid ค่าบริการ : 3000฿/สินค้า
 • ใบรับรองความอ่อนโยน hypoallergenic ค่าบริการ : 3000฿/สินค้า

ขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบ Steroids (7 ชนิด) (ใช้เวลา4อาทิตย์)

 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 1.Cortexolone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 2.Dexamethazone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 3.Hydrocortisone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 4.Prednisolone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 5.Progesterone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 6.Testosterone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ใบรับรองไม่มีสารสเตียรอยด์ 7.Triamcinolone ค่าบริการ : 2000฿/สินค้า
 • ถ้าตรวจทั้ง7ชนิด ค่าบริการ : 10000฿/สินค้า

ค่าบริการออกแบบ

ออกแบบฉลากและโลโก้

 • ชื่อแบรนด์สินค้า (ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย)
 • เฉดสีที่ต้องการ
 • รูปแบบของโลโก้ โดย แนบ file ตัวอย่างโลโก้ หรือรูปถ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ให้ตรงตามต้องการลูกค้า สามารถค้นหาแนวทางผ่าน google

ค่าบริการ : 1500บาท / ชิ้น

ออกแบบกล่องครีม ค่าบริการ : 3000บาท / แบบ
Ad Banner (800x800px) ค่าบริการ : 2000บาท / ได้5รูป
Facebook Cover (828x315px) ค่าบริการ : 1000บาท / แบบ
ถ่ายภาพสินค้า 1-2 สินค้า 1000บาท / 20-30รูป 3-5 สินค้า 3000บาท / 40-80รูป 6-10 สินค้า 5000บาท / 120-200รูป

ค่าบริการอื่นๆ

พัฒนาสูตรใหม่และแกะสูต ค่าบริการ : 5000บาท / สูตร
หานางแบบถ่ายรูปกับสินค้า ค่าบริการ : 15000บาท / 10คน คนละ5-10รูป รวม 50-100รูป
ถ่ายรีวิววีดีโอกับสินค้า ค่าบริการ : 2500บาท / คน คลิปรีวิวสินค้าไม่เกิน1.30นาที
พิมพ์สติกเกอร์ฉลากกันน้ำ สีขาว/ใส ขนาด 1 ตร.ม. พร้อมไดคัท ราคา 250-500บาท / ตร.ม.
กล่องบรรจุภัณฑ์ เรทราคาและขั้นต่ำ 500 / 1000 / 3000 / 5000 / 10000 กล่อง

บริการอื่นๆ

รับแบ่งบรรจุ รับแบ่งบรรจุ รับแบ่งบรรจุ รับแบ่งบรรจุ