การขออย.FDA&รหัสผู้ว่าจ้างผลิต

STEP1 ขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิต

การขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิต

ลูกค้าทุกท่านที่ต้องการจดอย. จะต้องขอรหัสผู้ว่าจ้างผลิตก่อนทุกคนโดยใช้เอกสารตามนี้ แต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องขอใหม่ สามารถบอกรหัสผู้ว่าจ้างกับเราได้เลยครับ โดยรหัสผู้ว่าจ้างคือ เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขทะเบียนบริษัทนั้นเองครับ ถ้าส่งเอกสารช้าจะได้อย.ช้าด้วยนะครับ

กรุณาดาวน์โหลดเอกสาร3ใบนี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยนะครับ

ส่งเอกสารให้โรงงานตามที่อยู่นี้ครับ

บริษัทเลเจนด์ อ๊อฟ โปรดักส์ จำกัด จ-ศ 10.00-16.30น.
โทร 083-0878579 (คุณบอม)
42/11 ม.7 ถ.จตุโชติ ซอย20 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

https://goo.gl/maps/7NfPbAKo47AbYFkc7

ในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตแบบบริษัท(นิติบุคคล) มีรายละเอียดดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เซ็นต์และประทับตราทุกหน้า)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ลงนามในบริษัทนั้นๆ เซ็นต์และประทับตรา)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ตามที่อยู่จดทะเบียนบริษัท เซ็นต์และประทับตรา)

เอกสารที่ต้องกรอกสำหรับยื่นผู้ว่าจ้างผลิต

1. จดหมายยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิต 1 ใบ
2. ใบมอบอำนาจให้ผู้ยื่นของผู้ว่าจ้างผลิตแทน 1 ใบ พร้อมประทับตราบริษัท
** 2 ใบนี้จะมีตัวอย่างให้ โปรดกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งให้ค่ะ **
3.เอกสารให้ความยินยอมเก็บข้อมูล

รูปแบบการกรอกของนิติบุคคล

ในการยื่นผู้ว่าจ้างผลิตแบบบุคคล จะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. เอกสารสำเนาบัตรประชาชน (เซนต์สำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน (เซนต์สำเนาถูกต้อง)

อกสารที่ต้องกรอกสำหรับยื่นผู้ว่าจ้างผลิต

1. จดหมายยื่นขอผู้ว่าจ้างผลิต 1 ใบ
2. ใบมอบอำนาจให้ผู้ยื่นของผู้ว่าจ้างผลิตแทน 1 ใบ
** 2 ใบนี้จะมีตัวอย่างให้ โปรดกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างที่ส่งให้ค่ะ **
3.เอกสารให้ความยินยอมเก็บข้อมูล

รูปแบบการกรอกของบุคคลธรรมดา

STEP2 การขออย.และตั้งชื่อแบรนด์

การขออย.และตั้งชื่อแบรนด์

กฏระเบียบในการตั้งชื่อเครื่องสำอาง ตามกฏหมาย อย.

 • ควรตั้งชื่อที่ไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษ และสื่อไปในทางความสวยงามที่เป็นเครื่องสำอาง
 • ตั้งชื่อที่เป็นชื่อบุคคลได้ หรือชื่ออื่นๆแต่ต้องเขียนอธิบายกับเจ้าหน้าที่อย.ด้วยว่าสื่อถึงอะไร ทำไมถึงตั้งชื่อนี้
 • ต้องไม่ตั้งชื่อไปในทำนองโอ้อวด ไม่สุภาพ หรือ อาจทำให้เข้าใจผิดจากความจริง
 • ต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
 • ต้องไม่ใช้ชื่อที่ไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของไทย หรือส่อไปในทางทำลายคุณค่าทางภาษาไทย
 • ยกตัวอย่าง ชื่อที่ไม่ผ่านในการตั้งชื่อเครื่องสำอาง
  • Judo (จูโด้) เหตุผล อาจทำให้เข้าใจผิดในการอ่านได้ และจูงใจไปในทางเพศ
  • Hair growth (แฮร์ โกล) แปลว่า ทำให้เส้นผมเติบโต ซึ่งเครื่องสำอางไม่เข้าข่ายทำให้เส้นผมงอกได้ เจ้าหน้าที่ว่าแบบนั้น คือไม่ให้มีคำว่า growth นั้นเอง
  • Varicose veins (เวรีคอส เวนส์) แปลว่าเส้นเลือดขอด ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง จะเข้าข่ายเป็นยาลดเส้นเลือดขอด
  • ยาหม่อง ไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องสำอาง เข้าข่ายเป็นยา
  • Banana (บานาน่า) เป็นชื่อที่สื่อเป็นอาหารไม่ได้สื่อเป็นเครื่องสำอาง และบางครั้งสื่อไปในทางเพศเลยไม่ผ่าน
 • ทั้งนี้การพิจารณาให้ผ่านอย.อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อย.ทั้งหมดครับ