CM648 เสปรย์ฉีดลดกลิ่นเท้าเหม็น Frest step Foot Spray

รับผลิตเสปรย์ฉีดลดกลิ่นเท้าเหม็น สารสกัดจากชาเขียว และ ดอกคาร์โมมาย Frest step Foot Spray เสปรย์ฉีดลดกลิ่นเท้าเหม็น ถูกคิดค้น และออกแบบเพื่อ ขจัด ลด และยับยั้งแบคทีเรีย ที่เป็นต้นเหตุของปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ที่ออกมาจากเท้าของเรา อีกทั่งยังช่วยในการป้องกันไม่ให้แบคทีเรียนั้นเกิดขึ้นซ้ำอีกด้วยกำจัดกลิ่นที่เกิดขึ้นโดยตรงกับเท้ากำจัดแบคทีเรีย ตัวต้นเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นกำจัดเชื้อรา และสปอร์ของเชื้อรา อันเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ให้ความหอม และความสดชื่นเบาๆ