รายชื่อลูกค้าที่สั่งของแบบ พกง.แล้วไม่ไปรับสินค้าNo. วันที่ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัด
1 19/10/2017 11:45 วีรศักดิ์-โยชี 0810138476 ศรีสะเกษ
2 19/10/2017 11:40 โสธร-อินนรักษ์ 0848503695 สุราษฎร์ธานี
3 04/10/2017 14:45 สิมากสันติ ในใหม่ 0954248625 นครราชสีมา
4 04/10/2017 14:45 วินัย อินมล 0624919591 ตาก
5 04/10/2017 14:44 อัมรันทร์ 0946078409 ลำปาง
6 04/10/2017 14:44 นิคม บุญนาถี 0981638367 กรุงเทพมหานคร
7 04/10/2017 14:43 กิตติศักดิ์ นวลวง 0843523905 ระยอง
8 04/10/2017 14:43 สุพัฒ บุรีรัมย์ 089628794 บุรีรัมย์
9 04/10/2017 14:42 สุขใจ แซ่สิน 09351305*9 ชัยภูมิ
10 25/08/2017 17:25 มนุญ ศรีสวัสดิ์ 0877147898 นครราชสีมา
11 25/08/2017 17:25 ชรินทร์ ทองสุข 0818674273 ลพบุรี
12 25/08/2017 11:52 เหม่ย-เเชเจ้า 0956188440 เชียงราย
13 25/08/2017 11:50 จิรพัทร-ชิมด้า บุรีรัมย์
14 23/06/2017 11:41 ชญานิน นาควิมล 08570419** ราชบุรี
15 12/06/2017 12:46 ปุณณภา-บางละมุง 0949826** ชลบุรี
16 12/06/2017 12:45 วัชรพงกำแพงแสร 09296247** นครปฐม
17 12/06/2017 12:45 เสรี-ปราจีนบุรี 0646062** ปราจีนบุรี
18 12/06/2017 12:45 กัปนาท-ตะกั่วทุ่ง 06308544** พังงา
19 04/06/2017 09:50 อภิชล-ประเวศ 09287894** กรุงเทพมหานคร
20 30/05/2017 21:04 จรัส-กาฬสินธุ์ 061934671* กาฬสินธุ์
21 30/05/2017 21:03 สุภักตร์-ขวัญเมืองเสลภูมิ 08723523** ร้อยเอ็ด
22 30/05/2017 21:03 โยธิน-ศริมหาโพธิ์ 09890972*0 ปราจีนบุรี
23 30/05/2017 21:02 ดุสิต-พายุหะคิริ 08693761-6* นครสวรรค์
24 19/05/2017 12:02 พิชิต-เชียงใหม่ 091886**94 เชียงใหม่
25 16/05/2017 10:27 นิยม-ดอยหลวง 0967066--6 เชียงราย
26 11/05/2017 22:06 ประภาส-พระสุมทรเจดีย์ 0816294**4 สมุทรปราการ
27 20/04/2017 10:20 สิทธิชัย-ภูเก็ต 0848421**5 ภูเก็ต
28 20/04/2017 10:20 สุพัน-ศรีประจันต์ 0988824**0 สุพรรณบุรี
29 20/04/2017 10:19 สุปริน-โซพิสัย 08284742**8 บึงกาฬ
30 20/04/2017 10:19 มานิต-ภูเก็ต 0646870**2 ภูเก็ต
31 23/03/2017 10:32 ณัฐวุฒิ-กระบี่ 09182064** กระบี่
32 23/03/2017 10:32 สำราญ-สมุทรปราการ 0906527*** สมุทรปราการ
33 13/03/2017 18:06 อัมรินทร์-ศรีบุญเรือง 094591**** หนองบัวลำภู
34 03/03/2017 13:34 คงชีพ-บางกอกใหญ่ 0635182*** กรุงเทพมหานคร
35 20/02/2017 10:25 ทรงพล-บ้านต่าย 081687**** ระยอง
36 20/02/2017 10:25 อวยพร-ลาดยาว 086201**** นครสวรรค์
37 08/02/2017 15:52 เอกชัย ประวัติ 0844527**** พระนครศรีอยุธยา
38 23/01/2017 20:46 พทุธพงศ์-มิตรภาพ 088706**** นครราชสีมา
39 23/01/2017 20:46 นพอนันต์-พานทอง 095672*2** ชลบุรี
40 26/12/2016 13:18 สันติ วิริโยฬาร 088110694* บุรีรัมย์
41 26/12/2016 13:18 สมพงษ์ สเงสน 0883931*** ยะลา
42 04/11/2016 15:28 สมประสงค์-น้ำยืน 0933582*** อุบลราชธานี
43 12/10/2016 15:17 ชวลิตร บัง 0963058*** กรุงเทพมหานคร
44 06/10/2016 12:46 สันติ วิริโยฬาร 088110**** บุรีรัมย์
45 01/09/2016 09:35 ธฤต บุญชูศรี 08986**** ลำพูน
46 31/08/2016 17:44 เชาวลิตร พรหมคณะ 095075**** สงขลา
47 28/07/2016 23:02 สำเริง เยาวภาค 087713725 อุบลราชธานี
48 28/07/2016 23:01 อาคม ศรีภา 0831440*** หนองคาย
49 28/07/2016 23:01 สะมะแอ เวาะและ 0819698*** นราธิวาส
50 28/07/2016 23:00 พินิจ สอนอาจ 0817744*** ชลบุรี
51 28/07/2016 23:00 ทันกร ศรีงาม 0943021*** ขอนแก่น
52 28/07/2016 22:59 รัตน์ ประชาสน 0815856*** สมุทรปราการ
53 28/07/2016 22:58 ศรัณ ผาทองดี 0801780*** อุดรธานี
54 28/07/2016 22:57 ไชยอนันต์ ปราชญาวิรยะ เลย
55 28/07/2016 22:56 ธัชพล สิงห์คง 0861848*** เชียงใหม่
56 28/07/2016 22:55 พลายงาม นามวงษา 0885620*** ขอนแก่น
57 28/07/2016 22:55 วชิรพงษ์ ม่วงวิโรจน์ 0955293*** กรุงเทพมหานคร
58 28/07/2016 22:53 จันท์ ไชยโครต 0990308*** ศรีสะเกษ