CRM เครื่องสำอาง

Category : EU: Emulsifier สารประสานเนื้อ

 ค้นหาจาก Trade Name หรือ INCI
 ค้นหาจาก Rm Code


1

No. รายการ CRM เครื่องสำอาง
1
RM Code : 13
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : CUTINA AGST  (คิวติน่า เอจีเอ็สที)

INCI : GLYCOL DISTEARATE
2
RM Code : 44
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : FATTY ALCOHOL (CETO STEARYL ALCOHOL)GINOL 1618 50:50 (แฟตตี้ แอลกอฮอล ซิโต เสตรียริล แอลกอฮอล์ จีนอล 1618 50:50)

INCI : CETEARYL ALCOHOL
3
RM Code : 124
 / Status :  ผง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : TEWAX TC65 SCAG (ทีแว็กซ์ ทีซี 65 เอสซีเอจี)

INCI : GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE
4
RM Code : 125
 / Status :  ผง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : IMEX CS 25 (ไอเม็ค ซีเอ็ส 25)

INCI : CETEARETH-25
5
RM Code : 126
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : CREMOPHORE A6 (คีโมฟอร์A6)

INCI : CETEARETH-6
6
RM Code : 156
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : IMEX EFA S-2 (อิมเมกซ์ อีเอฟเอ เอส-2)

INCI : STEARETH-2
7
RM Code : 157
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : IMEX EFA S-21 (อิมเมกซ์ อีเอฟเอ เอส-21)

INCI : STEARETH-21
8
RM Code : 238
 / Status :  ของเหลว
ข้อมูลและราคา
Trade Name : ELFACOS ST 37 (เอลฟาคอส เอสที 37)

INCI : PEG-22/DODECYL GLYCOL COPOLYMER
9
RM Code : 254
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : IMEX GMS 40 SE (อิมเม็ก จีเอ็มเอส 40 เอสอี)

INCI : GLYCERYL STEARATE
10
RM Code : 276
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : LAURETH-23 (ลอเรท 23)

INCI : LAURETH-23
11
RM Code : 355
 / Status :  ของเหลว
ข้อมูลและราคา
Trade Name : KY-MF-1 (เควาย เอ็มเอฟวัน)

INCI : ACRYLATES COPOLYMER
12
RM Code : 388
 / Status :  ของเหลว
ข้อมูลและราคา
Trade Name : HOSTAPHAT KL 340 D (โฮสตาแพท เคแอล 340 ดี)

INCI : TRILAURETH-4 PHOSPHATE
13
RM Code : 509
 / Status :  ของเหลว
ข้อมูลและราคา
Trade Name : EMULGIN O5 (อีมัลจิ้นโอ 5)

INCI : OLETH-5
14
RM Code : 722
 / Status :  ข้นหนืด
ข้อมูลและราคา
Trade Name : EMULGADE A6 (อีมัลเกรด เอ6)

INCI : CETEARETH-6, STEARYL ALCOHOL
15
RM Code : 816
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : LIPOMULSE LUXE (ไลโปมูส ลุค)

INCI : CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-40 STEARATE, CETEARETH-20
16
RM Code : 944
 / Status :  ของเหลว
ข้อมูลและราคา
Trade Name : SMARTFLOW WD210 (สมาร์ทโฟลว์ ดับบิวดี210)

INCI : METHYL PERFLUOROBUTYL ETHER, METHYL PERFLUOROISOBUTYL ETHER
17
RM Code : 964
 / Status :  ของเหลว
ข้อมูลและราคา
Trade Name : KF-6048 (เคเฟ-6048)

INCI : CETYL PEG/PPG-10/1 DIMETHICONE
18
RM Code : 1001
 / Status :  ของเหลว
ข้อมูลและราคา
Trade Name : EMANON EV-E (อีมานอน อีวี-อี)

INCI : GLYCERETH-7 CAPRYLATE/CAPRATE
19
RM Code : 1006
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : MONTANOV 68 MB (มอนทาน๊อฟ 68เอ็มบี)

INCI : CETEARYL ALCOHOL, CETEARYL GLUCOSIDE
20
RM Code : 1008
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : MONTANOV 82 (มอนทาน๊อฟ 82)

INCI : CETEARYL ALCOHOL, COCO-GLUCOSIDE
21
RM Code : 1009
 / Status :  ของแข็ง
ข้อมูลและราคา
Trade Name : SENSANOV WR (เซนซาน๊อฟ ดับบิวอาร์)

INCI : C20-22 ALKYL PHOSPHATE, C20-22 ALCOHOLS
22
RM Code : 1011
 / Status :  ของเหลว
ข้อมูลและราคา
Trade Name : EASYNOV (อีซีน๊อฟ )

INCI : OCTYLDODECANOL, OCTYLDODECYL XYLOSIDE, PEG-30 DIPOLYHYDROXYSTEARATE

1