เลขพัสดุ LOP

No. วันที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลข EMS รูปแบบการส่ง
1 18/07/2018 15:27 ชรินทร์ทิพย์-โนนสะอาด EV108721324TH พกง.
2 18/07/2018 15:27 พรวิภา-บางวัว EV108721369TH EMS
3 18/07/2018 15:27 ณพิทักษณ์-เวียงชัย EV108721409TH EMS
4 18/07/2018 15:27 วันชัย-บางกรวย EV108721355TH EMS
5 18/07/2018 15:27 ชนาภา-พระพุทธบาท EV108721341TH EMS
6 18/07/2018 15:27 อฑิตญา-ตลิ่งชัน EV108721338TH EMS
7 18/07/2018 15:27 ดลย์-รามอินทรา EV108721315TH EMS
8 17/07/2018 16:21 ณัฐฐิยา-อ่อนนุช EV108721134TH EMS
9 17/07/2018 16:21 สุคนธ์-คลองจั่น EV108721165TH EMS
10 17/07/2018 16:21 พิเชษฐ์-ตรัง EV108721205TH EMS
11 17/07/2018 16:21 คงกฤช-พนมสารคาม EV108721196TH EMS
12 17/07/2018 16:21 ไก่-สามเสนใน EV108721307TH EMS
13 17/07/2018 16:21 ทวีศักดิ์-พิษณุโลก EV108721151TH EMS
14 17/07/2018 16:21 ธรบรรณ-บางใหญ่ EV108721148TH EMS
15 17/07/2018 16:21 ธฤต-พระโขนง EV108721298TH EMS
16 16/07/2018 15:37 ภักดี-นราธิวาส EV108721236TH พกง.
17 16/07/2018 15:37 สุดารัตน์-เชียงใหม่ EV108721182TH EMS
18 16/07/2018 15:37 กมลรัตน์-หาดใหญ่ EV108721222TH EMS
19 16/07/2018 15:37 นิยม-พระโขนง EV108721275TH EMS
20 16/07/2018 15:37 อมรรัตน์-ปทุมธานี EV108721267TH EMS
21 16/07/2018 15:37 รุ่งนภา-วังน้อย EV108721240TH EMS
22 16/07/2018 15:37 สุพิชญ์ชญา-ป่าซ่าง EV108721179TH EMS
23 16/07/2018 15:37 วันชาติ-นครราชสีมา EV108721284TH EMS
24 14/07/2018 12:06 พวงสุรีย์-บ้านโป่ง EV108721219TH EMS
25 14/07/2018 12:06 สราวุธ-ชะอำ EV108721032TH EMS
26 14/07/2018 12:06 ธเนศ-ยโสธร EV108721253TH EMS
27 13/07/2018 16:38 ธนาวัฒน์-แม่สอด EV108721046TH พกง.
28 13/07/2018 16:38 วัฒนกิจ- เพชรบุรี EV108721085TH EMS
29 13/07/2018 16:38 นภัทร-อุยลราชธานี EV108721029TH EMS
30 13/07/2018 16:38 บิ๊ก-จรเข้บัว EV108720978TH EMS
31 11/07/2018 16:11 สังเวียน-อุตรดิตถ์ EV108721063TH พกง.
32 11/07/2018 16:11 สาทิต-เชียงราย EV108721077TH พกง.
33 11/07/2018 16:11 กัญจนพร-ท่าตะโก EV108721117TH EMS
34 11/07/2018 16:11 วิสา-อ่าวลึก EV108721125TH EMS
35 11/07/2018 16:11 อำนาจ-หัวหิน EV108721103TH EMS
36 11/07/2018 16:11 ไพซ้อล-หาดใหญ่ ED478042945TH EMS
37 10/07/2018 15:50 ภัคจิรา-ปทุมธานี EV108720995TH EMS
38 10/07/2018 15:50 ณัฐกาญจน์-สมุทรปราการ EV108721001TH EMS
39 10/07/2018 15:50 สราวุธ-ชะอำ EV108721094TH EMS
40 10/07/2018 15:50 ดารุณี-คลองจั่น EV108721015TH EMS
41 10/07/2018 15:50 สาโรจน์-หนองไผ EV108720981TH EMS
42 10/07/2018 15:50 ณฐนนท์-ลาดกระบัง EV108721050TH EMS
43 10/07/2018 15:50 ตั้งซุ่นฮวด-พลับพลาไชย EV108720808TH EMS
44 09/07/2018 16:04 ฐิติวุฒิ-หางดง EV108720862TH พกง.
45 09/07/2018 16:04 สิริวัฒน์-อุดรธานี EV108720845TH พกง.
46 09/07/2018 16:04 พิเชษฐ์-ตรัง EV108720880TH EMS
47 09/07/2018 16:04 กัลยา-บางเสาธง EV108720859TH EMS
48 09/07/2018 16:04 ธนวัตฒน์-แม่แตง EV108720831TH EMS
49 09/07/2018 16:04 รักเดียว-อ่อนนุช EV108720876TH EMS
50 07/07/2018 11:13 พงษ์สุระ-ยานนาวา EV108720916TH EMS
51 07/07/2018 11:13 สราวุธ-ชะอำ EV108720920YH EMS
52 06/07/2018 15:50 ศึกษา-เชียงใหม่ EV108720964TH EMS
53 06/07/2018 15:50 วรินทร์ญา-ยานนาวา EV108720893TH EMS
54 06/07/2018 15:50 อุ้ม-สามเสนใน EV108720765TH EMS
55 06/07/2018 15:50 วันชัย-บางกรวย EV108720902TH EMS
56 06/07/2018 15:50 เอก-กระทุ่มแบน EV108720933TH EMS
57 06/07/2018 15:50 พิฆราชศ์-ธัญบุรี EV108720669TH EMS
58 06/07/2018 15:50 ปรียพงษ์-หลักสี่ EV108720686TH EMS
59 06/07/2018 15:50 จิรเดช-ภาษีเจริญ EV108720726TH EMS
60 06/07/2018 15:50 ปริญญา-นครชัยศรี EV10872095TH EMS
61 06/07/2018 15:50 ไพศาล-อากาศอำนวย EV108720712TH EMS
62 06/07/2018 15:50 มานพ-หาดใหญ่ EV108720672TH EMS
63 06/07/2018 15:50 นากเซ่-บางรัก EV108720947TH EMS
64 06/07/2018 15:50 ณรงศักดิ์-พล EV108720814TH EMS
65 06/07/2018 09:22 ศุภศิษฏ์-แพร่ EV108720805TH EMS
66 06/07/2018 09:22 ชินวัตร-ยานนาวา EV108720757TH EMS
67 06/07/2018 09:22 ภคิน-คลองหลวง EV108720791TH EMS
68 04/07/2018 15:39 เขื่อนเพชร-ลำลูกกา ED477919351TH พกง.
69 04/07/2018 15:39 ประสิทธิ์-ปากน้ำชุมพร EV108720638TH พกง.
70 04/07/2018 15:39 วลัยพร-อ่าวอุดม EV108720709TH พกง.
71 04/07/2018 15:39 วุฒฒิชัย-สระบุรี EV108720615TH EMS
72 04/07/2018 15:39 กัลยาณี-พระประแดง EV108720624TH EMS
73 04/07/2018 15:39 อภิญญา-นนทบุรี EV108720774TH EMS
74 04/07/2018 15:39 จิรศักดิ์-มหาสารคาม EV108720743YH EMS
75 04/07/2018 15:39 ภาคิน-สำเหร่ EV108720655TH EMS
76 04/07/2018 15:39 นวภัทร-บางปู EV108720730TH EMS
77 04/07/2018 15:39 สาโรจน์-หนองไผ EV108720788TH EMS
78 03/07/2018 15:38 ดวงมณ๊-อ่าวอุดม EV108720641TH EMS
79 03/07/2018 15:38 เสมพงศ์-บางเสาธง EV108720607TH EMS
80 03/07/2018 15:38 ศรัณณ์พร-อ้อมใหญ่ EV108720575TH EMS
81 03/07/2018 15:38 หมะหมูด-ปัตตานี EV108720598TH EMS
82 03/07/2018 15:38 สุวิชชัย-พระสมุทรเจดีย์ EV108720584TH EMS
83 03/07/2018 10:29 พิเชษฐ์-ตรัง EV108720553TH พกง.
84 03/07/2018 10:29 คมกริต-ระยอง EV108720500TH EMS
85 03/07/2018 10:29 รุ่งโรจน์-ปัตตานี EV108720540TH EMS
86 03/07/2018 10:29 อภืวัฒน์-รามอินทรา EV108720451TH EMS
87 03/07/2018 10:29 วันชัย-ระยอง EV108720519TH EMS
88 03/07/2018 10:29 วรินทร์ญา-ยานนาวา EV108720496TH EMS
89 03/07/2018 10:29 ศักรินทร์-ทับสะแก EV108720536TH EMS
90 03/07/2018 10:29 บัวบูชา-กันทรวิชัย EV108720567TH EMS
91 30/06/2018 12:27 พารัณสิริ-รามอินทรา EV108720394TH EMS
92 30/06/2018 12:27 อริญชยา-พลับพลาไชย EV108720482TH EMS
93 30/06/2018 12:27 ทวีศักดิ์-สำเหร่ EV108720479TH EMS
94 30/06/2018 12:27 สราวุธ-ชะอำ EV108720350TH EMS
95 30/06/2018 09:56 สุกัญญา-นครศรี EV108720332TH EMS
96 30/06/2018 09:56 วรีพรรณ-เชียงใหม่ EV108720346TH EMS
97 30/06/2018 09:56 ชลทิศ-อุตรดิษถ์ EV108720403TH EMS
98 30/06/2018 09:56 พิเชษฐ์-ตรัง EV108720385TH EMS
99 29/06/2018 09:44 นันท์วัฒน์นิส EV108720448TH พกง.
100 29/06/2018 09:44 จตุพล-สำเหร่ EV108720425TH EMS