เลขพัสดุ LOP

No. วันที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลข EMS รูปแบบการส่ง
1 23/06/2017 11:24 ฉวีวรรณ์-เพชรบุรี ET292764965TH พกง.
2 23/06/2017 11:24 จิรพันธ์-วังน้อย ET292764957TH EMS
3 23/06/2017 11:24 ณรงค์-สมุทรปราการ ET292764943TH EMS
4 23/06/2017 11:24 จิรพงศ์-หัวกุญแจ ET292764926TH EMS
5 23/06/2017 11:24 สุรเจนต์-โป่งน้ำร้อน ET292764912TH EMS
6 23/06/2017 11:24 มิชาภา-มีนบุรี ET292764909TH EMS
7 23/06/2017 11:24 อดิภูมิ-จตุจักร ET292764666TH EMS
8 23/06/2017 11:24 คมสัน-บสงบ่อ ET292764872TH EMS
9 21/06/2017 17:06 ยศกร-ราชบุรี ET292740743TH พกง.
10 21/06/2017 17:06 ปัญญรัตน์-ราชบุรี ET292740730TH พกง.
11 21/06/2017 17:06 มณฑกานต์-ลาดพร้าว ET292740726TH EMS
12 21/06/2017 17:06 พัชรี-จตุจักร ET292740712TH EMS
13 21/06/2017 17:06 จตุรนย์-ลาดพร้าว ET292740709TH EMS
14 21/06/2017 17:06 อารยา-บางแสน ET292740690TH EMS
15 21/06/2017 17:06 พงศ์ธนา-บางสะพานน้อย ET292740686TH EMS
16 21/06/2017 17:06 ภูริภัค-เพชรบุรี ET292740672TH EMS
17 21/06/2017 17:06 พรรณพนัช-ลำพูน ET292740669TH EMS
18 21/06/2017 17:06 ณรงค์-สำเหร่ ET292740655TH EMS
19 21/06/2017 17:06 วีรพล-นครสวรรค์ ET292740641TH EMS
20 21/06/2017 17:06 กี้-ทรอย ET292740638TH EMS
21 21/06/2017 17:06 สปาร์เคิล-อ้อมน้อย ET292740624TH EMS
22 20/06/2017 23:31 นิพล-บางพลี ET292700510TH พกง.
23 20/06/2017 23:31 อำนาจ-ปราจีนบุรี ET292700506TH พกง.
24 20/06/2017 23:31 ณัฐพล-กระทุ่มแบน ET292700497TH พกง.
25 20/06/2017 23:31 เมตา-พระนครศรีอยุธยา ET292700483TH EMS
26 20/06/2017 23:31 ราชวัลลภ-บางนา ET292700470TH EMS
27 20/06/2017 23:31 กนกภร-มีนบุรี ET292700466TH EMS
28 20/06/2017 23:31 ทัช-อ่อนนุช ET292700452TH EMS
29 20/06/2017 23:31 เกียรติศักดิ์-กะทู้ ET292700449TH EMS
30 20/06/2017 23:31 ฉัตรชัย-ถาษีเจริญ ET292700435TH EMS
31 20/06/2017 02:57 บุญถาวร-ขอนแก่น ET304530435TH พกง.
32 20/06/2017 02:57 สิงหะ-มุกดาหาร ET304530421TH พกง.
33 20/06/2017 02:57 บุญขวัญ-ป่าซาง ET304530418TH พกง.
34 20/06/2017 02:57 Amp-แหลมสิงห์ ET304530404TH พกง.
35 20/06/2017 02:57 อนันท์-ลพบุรี ET304530395TH พกง.
36 20/06/2017 02:57 ธนัญชัย-บางละมุง ET304530381TH พกง.
37 20/06/2017 02:57 สหพร-สกลนคร ET304530378TH พกง.
38 20/06/2017 02:57 ชฎาทิพย์-หนองคาย RL935927449TH EMS
39 20/06/2017 02:57 ธนพร-บางขุนเทียน RL935927435TH EMS
40 20/06/2017 02:57 อนุมาส-ยะลา ET304530364TH EMS
41 20/06/2017 02:57 วีรวัช-องครักษ์ ET304530355TH EMS
42 20/06/2017 02:57 บุญนาค-วังน้ำเย็น ET304530347TH EMS
43 20/06/2017 02:57 เทียนชัย-ศรีวำโรง ET304530333TH EMS
44 20/06/2017 02:57 ทัณฑวัต-หลักสี่ ET304530320TH EMS
45 20/06/2017 02:57 พรชัย-หาดใหญ๋ ET304530316TH EMS
46 20/06/2017 02:57 สุรเชาว์-บางกอกน้อย ET304530302TH EMS
47 20/06/2017 02:57 อานนท์-ภาษีเจริญ ET304530293TH EMS
48 20/06/2017 02:57 จุฑารัตน์-ตลิง่ชัน ET304530280TH EMS
49 20/06/2017 02:57 ทองล้วน-สร้างคอม ER304530276TH EMS
50 18/06/2017 20:28 จตุพล-สำเหร่ ET304541781TH EMS
51 18/06/2017 20:28 มโนรัศม์-หนองจอก ET304541747TH พกง.
52 18/06/2017 20:28 ชฎาทิพย์-หนองคาย ET304541778TH EMS
53 18/06/2017 20:28 นุชนาฎ-บางกรวย ET304541764TH EMS
54 18/06/2017 20:28 คันธไชย-ทราจีนบุรี ET304541804TH พกง.
55 18/06/2017 20:28 นิกร-บางปู ET304541733TH EMS
56 16/06/2017 01:20 สุพัฒน์-บุรีรัมย์ ET304503474TH พกง.
57 16/06/2017 01:20 ณัฐพงษ์-โพนพิสัย ET304503488TH พกง.
58 16/06/2017 01:20 สิริพงษ์-เชียงใหม่ ET304503457TH พกง.
59 16/06/2017 01:20 โอพาท-เชียงของ ET304503443TH พกง.
60 16/06/2017 01:20 ชินดนัย-หนองจิก ET304503430TH EMS
61 16/06/2017 01:20 พรณพนัช-ลำพูน ET304503426TH EMS
62 16/06/2017 01:20 ณัฐกา-สารภี ET304503412TH EMS
63 16/06/2017 01:20 ธนิดา-หัวหมาก ET304503409TH EMS
64 16/06/2017 01:20 เฉลิม-หลักสี่ ET304503390TH EMS
65 16/06/2017 01:20 จักรวัชร-พระโ๘นง ET304503386TH EMS
66 16/06/2017 01:20 ประเสริฐ-ตาก ET304503372TH EMS
67 16/06/2017 01:20 อณัญญ-นนทบุรี ET304503369TH EMS
68 16/06/2017 01:20 มนตรี-ชนบท ET304473755TH EMS
69 16/06/2017 01:20 หนึ่ง-สุรินทร์ ET304473741TH EMS
70 16/06/2017 01:20 นวรัตน์-ภาษีเจริญ ET304473715TH EMS
71 16/06/2017 01:20 ภาณุศักดิ์-บางกรวย ET304473724TH EMS
72 16/06/2017 01:20 ศุภรัตน์-แพร่ ET304473707TH EMS
73 16/06/2017 01:20 วินัย-นครราชสีมา ET304473698TH EMS
74 16/06/2017 01:20 ยุทธการ-นครไทย ET304473684TH EMS
75 14/06/2017 09:57 สุพจน์-สามชัย ET304471365TH พกง.
76 14/06/2017 09:57 ไอยวรินทร์-ฝาง ET304471357TH พกง.
77 14/06/2017 09:57 กิตติศักดิ์-ปากช่อง ET304471343TH พกง.
78 14/06/2017 09:57 เสถียร-บ้านสำโรง ET304471330TH พกง.
79 14/06/2017 09:57 อุทัย-ปลวกแดง ET304471326TH EMS
80 14/06/2017 09:57 มนัส-ราชดำเนิน ET304471312TH EMS
81 12/06/2017 12:22 ชาติชาย-สกลนคร ET304365680TH พกง.
82 12/06/2017 12:22 สมัย-ศรีสงคราม ET304365676TH พกง.
83 12/06/2017 12:22 ศิลปกร-โชคชัย ET304365662TH พกง.
84 12/06/2017 12:22 สิงห์ทอง-พระโขนง ET304365659TH พกง.
85 12/06/2017 12:22 รตชพัตร-จตุจักร ET304365645TH EMS
86 12/06/2017 12:22 จันติ-บุรีรัมย์ ET304365631TH EMS
87 12/06/2017 12:22 เจีย-ด่านขุนทด ET304365628TH EMS
88 12/06/2017 12:22 คุณันญา-ภูเวียง ET304365614TH EMS
89 12/06/2017 12:22 สุพจน์-บางไทร ET304365605TH EMS
90 12/06/2017 12:22 ภัทรวรรธ-ไม้หลา ET304365591TH EMS
91 12/06/2017 12:22 ธัญลักษณ์-มีนบุรี ET304365588TH EMS
92 12/06/2017 12:22 ศักดิ์นันท์-หาดใหญ่ ET304365574TH EMS
93 12/06/2017 12:22 พงวริศ-ปากเกร็ด ET304365565TH EMS
94 12/06/2017 12:22 ณัฐวิภาส-อ่อนนุช ET304365557TH EMS
95 12/06/2017 12:22 อภิชัย-ชลบุรี ET304365543TH EMS
96 12/06/2017 12:22 พ่อใจ-ยางตลาด ET304365530TH EMS
97 12/06/2017 12:22 สิริวัฒน์-อุดรธานี ET304365526TH EMS
98 12/06/2017 12:22 อานนท์-นากลาง ET304365512TH EMS
99 09/06/2017 20:26 สมเกียติ-เทพสภิต ET059554035TH พกง.
100 09/06/2017 20:26 อลัน-พิษณูโลก ET059554027TH พกง.