เลขพัสดุ LOP

No. วันที่ ชื่อ - นามสกุล หมายเลข EMS รูปแบบการส่ง
1 16/10/2017 19:11 สุรชัย-สมุทรสาคร ET630685495TH พกง.
2 16/10/2017 19:11 ธิดารัตน์-สามเสนใน ET630685637TH EMS
3 16/10/2017 19:11 ศิวะดลย์-ชลบุรี ET630685685TH EMS
4 16/10/2017 19:11 บุญช่วย-บางขุนเทียน ET630685504TH EMS
5 16/10/2017 19:11 ธนภัทร-ภูเก็ต ET630685645TH EMS
6 16/10/2017 19:11 กิตติ-ยานนาวา ET630685671TH EMS
7 16/10/2017 19:11 ไพบูลย์-ยานนาวา ET630685623TH EMS
8 16/10/2017 19:11 สัณฑ์-นนทบุรี ET630685610TH EMS
9 16/10/2017 13:13 ธนกร-ห้วยไคร้ ET630685521TH พกง.
10 16/10/2017 13:13 นันกร-วังโป่ง ET630685481TH พกง.
11 16/10/2017 13:13 กิจตรา-บางบ่อ ET630685464TH พกง.
12 16/10/2017 13:13 ชรินทร์-ป่าตอง ET630685535TH พกง.
13 16/10/2017 13:13 เบริด-กระทุ่มเเบน ET630685478TH EMS
14 16/10/2017 13:13 อัท-หาดใหญ่ ET630685455TH EMS
15 16/10/2017 13:13 สมศัก-ทับกวาง ET630685518TH EMS
16 14/10/2017 11:13 ประวีณา-กุฉินารายณ์ ET630685597TH EMS
17 14/10/2017 11:13 มงคล-มะขาม ET630685402TH พกง.
18 14/10/2017 11:13 ชัยรัตน์-ราชดำเนิน ET630685552TH EMS
19 14/10/2017 11:13 วรพล-อ่าวอุดม ET630685433TH EMS
20 14/10/2017 11:13 สุนีย์-ภาษีเจริญ ET630685606TH EMS
21 14/10/2017 11:13 ไรพีนา-พระโขนง ET630685566TH EMS
22 14/10/2017 11:13 นัชพร-นครพนม ET630685570TH EMS
23 14/10/2017 11:13 สุชาติ-ภาษเจริญ ET630685583TH EMS
24 14/10/2017 11:13 อลิชญาณ์-นนทบุรี ET630685447TH EMS
25 14/10/2017 11:13 กุละดา-ปราจีนบุรี ET630685549TH EMS
26 12/10/2017 16:58 ประสิทธิ์-ปากน้ำชุมพร ET630685345TH พกง.
27 12/10/2017 16:58 วีระ-ยะลา ET630685380TH พกง.
28 12/10/2017 16:58 ธณภร-สำเหร่ ET630685376TH EMS
29 12/10/2017 16:58 สาคร-ขอนเเก่น ET630685393TH EMS
30 12/10/2017 16:58 อมรรัตน์-เขมราฐ ET630685362TH EMS
31 12/10/2017 16:58 ดุสิต-บางเเสน ET630787741TH EMS
32 12/10/2017 16:58 ปิยวัฒ-เพชรบุรี ET630684359TH EMS
33 12/10/2017 10:27 เพาซัน-กะพ้อ ET630685257TH EMS
34 12/10/2017 10:27 นรินทร์ภัทร-บางกรวย ET630685328TH EMS
35 12/10/2017 10:27 อดิศักดิ์-สระแก้ว ET630685305TH EMS
36 12/10/2017 10:27 กรคต-แม่ฮ่องสอน ET630685331TH EMS
37 12/10/2017 10:27 เสาวลักษณ์-อ่อนนุช ET630685314TH EMS
38 12/10/2017 10:27 วิชาญ-ปัตตานี ET630685212TH EMS
39 12/10/2017 10:27 ธนกฤต-ภาษีเจริญ ET630685291TH EMS
40 11/10/2017 11:39 ภวัต-ชลบุรี ET630685155TH EMS
41 11/10/2017 11:39 มุนิน-มุกดาหาร ET630685141TH EMS
42 11/10/2017 11:39 ประสิมธุ์-จรเข้บัว ET630685265TH EMS
43 11/10/2017 11:39 ยุทธนา-ระนอง ET630685172TH EMS
44 11/10/2017 11:39 ปฎิยุทธ-พระสมุทรเจดีย์ ET630685138TH EMS
45 11/10/2017 11:39 ธนาพัฒน์-ดำเินสะดวก ET630685186TH EMS
46 11/10/2017 11:39 สายรุ้ง-ลาดยาง ET630685190TH EMS
47 11/10/2017 11:28 เฮลิก-ราไวย์ ED186190324TH EMS
48 10/10/2017 18:07 ณิชาภา-ลพบุรี ET630685288TH พกง.
49 10/10/2017 18:06 พงศักดิ์-บ้านด่านนอก ET630685169TH พกง.
50 10/10/2017 18:06 หทัยกาน-อ่อนนุช ET630685230TH EMS
51 10/10/2017 18:06 สุมิตร-กงหรา ET630685124TH EMS
52 10/10/2017 18:06 เผดิมชัย-กุดชุม ET630685115TH EMS
53 10/10/2017 18:06 โบ้-จันเสน ET630685098TH EMS
54 10/10/2017 18:06 พิพัฒ-มีนบุรี ET630685226TH EMS
55 10/10/2017 18:06 สุทัศ-คลองหลวง ET630685107TH EMS
56 10/10/2017 18:06 ศรุตา-พระนครศรีอยุธยา ET630685274TH EMS
57 10/10/2017 12:26 สุริยา-หนองบัวลำภู ED186167515TH พกง.
58 10/10/2017 12:26 ชฏาทิพย์-หนองคาย ED186167507TH พกง.
59 10/10/2017 12:26 ขจรศักดิ์-บางนา ET630685243TH EMS
60 10/10/2017 12:26 นรินทร์ภัทร-บางกรวย ET630685067TH EMS
61 10/10/2017 12:26 พิฒราช-รังสิต ET630685084TH EMS
62 10/10/2017 12:26 ชัชดาพร-ดุสิต ET6306850534T EMS
63 10/10/2017 12:20 พิมพ์ณภา-ลาดกระบัง ET630685075TH EMS
64 10/10/2017 12:16 ปฎิภาณ-นนทบุรี ET630685209TH EMS
65 09/10/2017 16:48 สุรศํกดิ์-บางปะหัน ET630685019TH EMS
66 09/10/2017 16:48 ปาณเดชา-นนทุบรี ET630685022TH EMS
67 09/10/2017 14:58 จรรจารัสม์-ลำปาง ET630684971TH EMS
68 09/10/2017 14:56 คชชัชสักก์-สำเหร่ ET630685036TH EMS
69 09/10/2017 14:54 ประวีณา-กุฉินารายณ์ ET630685040TH EMS
70 09/10/2017 14:19 วันฑวิภา-อุบลราชธานี ET630684985TH EMS
71 09/10/2017 14:13 กรองกาญจน์-ราษฎร์บูรผระ ET630685005TH EMS
72 09/10/2017 14:13 สาธิต-ครองยาง ET630684945TH EMS
73 09/10/2017 14:13 กิตติศักดิ์-ปากช่อง ET630684999TH EMS
74 09/10/2017 13:57 ปฎิภาณ-สิงห์บุรี ET630684937TH พกง.
75 09/10/2017 09:42 เสรี-มะขาม ET630684852TH EMS
76 09/10/2017 09:42 สมพาน-ร้อยเอ็ด ET630684906TH พกง.
77 09/10/2017 09:42 กัญฑา-บางพลี ET630684818TH EMS
78 09/10/2017 09:42 จันทรียา-พระสมุทรเจดีย์ ET630684897TH EMS
79 06/10/2017 16:38 บรรจง-บางละมุง ET630684870TH EMS
80 06/10/2017 16:38 ชนะชัย-ศรีราชา ET630684910TH พกง.
81 06/10/2017 16:38 กระสินธุ์-บางชื่อ ET630684866TH EMS
82 06/10/2017 16:38 พรทพย์-บางนา ET630684968TH EMS
83 05/10/2017 15:59 ทวีวุุฒิ-เเปลงยาว ET630684821TH พกง.
84 05/10/2017 15:59 อับดุลลาจีน-หาดใหญ่ ET630684883TH EMS
85 05/10/2017 15:59 ดุสิต-บางเเสน ET630684923TH EMS
86 05/10/2017 15:19 รตนพรพรรณ-จรเข้บัว ET630684795TH EMS
87 05/10/2017 15:19 พัทธรดา-บางพลี ET630684804TH EMS
88 05/10/2017 15:19 ปัณฑตา-ปากเกริด ET630684781TH EMS
89 05/10/2017 15:19 เบล-ลาดพร้าว ET630684849TH EMS
90 05/10/2017 15:19 ไรบีนา-พระโขนง ET630684778TH EMS
91 05/10/2017 10:52 เชาวลิตร-ภาษีเจริญ ET630684755TH EMS
92 05/10/2017 10:52 ธัชชา-จตุจักร ET630684835TH EMS
93 04/10/2017 14:42 มนพัทธ์-สามร้อยยอด ET630684716TH พกง.
94 04/10/2017 14:42 ชมพู-สุวรรณภูมิ ET630684702TH พกง.
95 04/10/2017 14:42 มนัส-ตาก ET303648367TH EMS
96 04/10/2017 14:42 ธีระ-บ้านฉาง ET630684764TH EMS
97 04/10/2017 14:42 เชาวัตร-ภาษีเจริญ ET630684747TH EMS
98 04/10/2017 14:42 ปริญญา-บ้านอำเภอ ET630684720TH EMS
99 04/10/2017 10:01 วัสัน-ปัตตานี ET630684574TH พกง.
100 04/10/2017 10:01 ศรีวิทย์-หาดใหญ่ ET630684733TH EMS