ออกแบบ LOGO,ฉลาก,กล่อง,โบว์ชัวร์


ชื่อ - นามสกุล *
ชื่อบริษัทที่ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์ *
การติดต่ออืนๆ
ตั้งชื่อ แบรนด์สินค้า ภาษาไทยและอังกฤษ *
ตั้งชื่อเครื่องสำอาง ภาษาไทยและอังกฤษ ตั้งตามหลักเกณฑ์ อย.
ต้องการให้ออกแบบอะไร (เลือกได้มากกว่า 1) *
  Logo ของสินค้า
  ฉลาก เครื่องสำอาง
  กล่อง เครื่องสำอาง
  กล่อง อาหารเสริม
  โบว์ชัวร์ , แผ่นพับ
ประเภทของสินค้า *
อธิบายความต้องการ ที่ต้องการให้ออกแบบ หรือตัวอย่าง Logo ที่ชอบ *
Logo หรือ สินค้าที่ชอบ 1
Logo หรือ สินค้าที่ชอบ 2
รูปตัวอย่าง